Industriewater in de Amsterdamse Haven met RWZI als bron

Koen Maathuis 24-01-2024
0 reacties

We verwachten dat dat de industriewatervraag in de Port of Amsterdam in 2050 zal verviervoudigen. Daarbij worden de bestaande beschikbare zoetwaterbronnen voor industriewaterlevering steeds schaarser als gevolg van klimaatverandering.

Projectleider

Koen Maathuis

Projectteam

Alice Fermont, Fenna Philipse, René van der Aa, Peter Piekema, Micheal Hessing, Sannah Peters

Externe partners

Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam

Organisatie(s)

Waternet
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie
Klimaatadaptatie
Voldoende water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

De toekomstige gevraagde watervolumes zullen met het huidige industriewatersysteem dus niet geleverd kunnen worden. Uit de eerder uitgevoerde quick-scan voor hergebruik van industrieel effluent water (zie Winnovatie links onderaan pagina) is gebleken dat het industriegebied van Amsterdam-West een hoog potentieel heeft om het effluent opnieuw te gebruiken als industriewater. 

Waternet heeft een belangrijke rol in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vanwege de huidige levering aan 18 industriewater klanten (met jaarlijks 1,75 miljoen m3 industriewaterlevering), wat wordt ingekocht via de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK)), de kennis en ervaring met bestaande zuiveringen en het beheer van de RWZI’s als wel het drink- en industriewater. Hierdoor is het een logische vervolgstap voor Waternet om de verantwoordelijkheid te nemen in een verdere uitwerking van dit project voor het hergebruik van industrieel effluent.  

Door klimaatverandering worden de bestaande beschikbare zoetwaterbronnen voor industriewaterlevering steeds schaatser. Extra risico is dat de industriewaterlevering achteraan staat in de verdringingsreeks. Deze reeks is een besluit dat bij het verdelen van schaars water in tijden van droogte prioriteit geeft aan drinkwater en waterlevering voor natuurbehoud boven industriewaterlevering. Als de verdringreeks actief wordt, zoals in een droge zomer, zal de industrie geen garantie hebben op waterlevering vanuit de WRK. In tijden van waterschaarste is er dus een risico voor de leveringszekerheid van water aan de industrieën.  

Het WRK-systeem vangt de groeiende vraag naar drinkwater op, waardoor er geen ruimte meer is voor de levering van industriewater. Hergebruik van effluent als zoetwaterbron is een alternatief dat leveringszekerheid biedt als de verdringingsreeks geldt. Bovendien worden er drinkwaterbronnen vrijgespeeld door het benutten van een nieuwe zoetwaterbron van gezuiverd water voor de industrie.  

Daarnaast kan Waternet op dit moment geen toezeggingen doen voor een toenemende vraag naar industriewaterlevering, doordat er geen capaciteit voorradig is bij de WRK. Een uitbreiding van de industriewaterlevering is ook belangrijk voor de wens om bij te dragen aan de energietransitie, namelijk waterstof (en biobrandstof) productie. Een onzekere industriewaterlevering in de Amsterdamse haven verslechtert het vestigingsklimaat ten opzichte van andere havensteden. Dit project kan de internationale concurrentiepositie van de MRA dus verbeteren. Een goed vesting klimaat voor duurzame industrie evenals voor de productie en opslag van waterstof is van belang waarvoor, industriewaterlevering een cruciale randvoorwaarde is. 

In opdracht van de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt Waternet nu of opgewerkt effluent van de RWZI Amsterdam-West kan worden ingezet als bron voor industriewater (als alternatief voor WRK-water). De RWZI van AGV ligt midden in de Amsterdamse haven en heeft een capaciteit die ruimschoots voldoende is om in de industriewatervraag te kunnen voorzien. We beseffen dat er forse investeringen nodig zijn om de bestaande en nieuwe klanten perspectief te bieden op een toekomstbestendige industriewaterlevering, o.a. voor de bouw van een extra zuiveringsinstallatie. Hiervoor is steun vanuit de WRK nodig.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen