Waterstraat: proeftuin voor innovatieve oplossingen voor hemelwaterproblemen

Lotte van Atten 26-10-2023
0 reacties

Delfland wil stedelijk gebied klimaatbestendiger maken via innovaties in The Green Village's WaterStraat, een experimentele ruimte voor overheden, ondernemers en onderzoekers.

Projectleider

Sarita Mateboer

Projectteam

-

Externe partners

TU-Delft, The Green Village, VPDelta, Verschillende ondernemingen

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Klimaatadaptatie
Voldoende water

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Probleem

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast toe. Innovatieve oplossingen voor wateroverlast in stedelijk gebied vinden slechts mondjesmaat een weg naar de gebruikers: particulieren, bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door onbekendheid met het bestaan van deze oplossingen en/of met de (effectieve) werking ervan. Daarnaast bestaat er grote behoefte om te onderzoeken hoe klimaatadaptatie (beter) verankerd kan worden in beleid en beheer, hoe het aanbod kan worden verbreed en hoe grootschalige toepassing in de praktijk kan versneld. 

Doel

Het creëren van een proeftuin waar startups en andere marktpartijen hun innovatieve producten kunnen testen, (door)ontwikkelen en aan gebruikers demonstreren met als doel te zoeken naar opschalingsmogelijkheden om de klimaatadaptieve inrichting van de leefomgeving te versnellen. 

Potentiële impact

Delfland heeft onder andere door klimaatverandering belang bij meer watervasthoudende maatregelen. De WaterStraat draagt bij aan de opschaling van innovaties naar daadwerkelijk gebruik door beheerders, onder andere gemeenten. Door het demonstratieaspect van de WaterStraat en het grote aantal bezoekers draagt de Waterstraat ook bij aan het vergroten van kennis en bewustzijn over klimaatverandering.  

Stand van zaken

2018 – 2019: De WaterStraat, mede op initiatief van Delfland, opgezet.  

2020 - 2023: Nieuw 4-jarig programmaplan. 

2023: Aanvang besprekingen doorstart.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen