(G)een sprookje: Plaagsoort met plaagsoort bestrijden

Ted van Oss 15-08-2023
0 reacties

Het klinkt als een sprookje, de éne plaagsoort met de andere bestrijden, maar dit is precies wat er nu in een proef in Riethoven wordt uitgetest; het bestrijden van Knolcyperus door middel van anaerobe grondontsmetting met behulp van Grote Waternavel.

Projectleider

Piet Heesters (OMWB)

Projectteam

OMWB (Piet Heesters) met externe deelnemers, waaronder Aa en Maas. Vanuit Aa en Maas zijn betrokken: Bart Vos , Jos van der Stappen en Wim Egelmeers.

Externe partners

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB), Provincie Noord-Brabant, Huyben Advies, Universiteit van Gent

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Voor Aa en Maas verrassend, in positieve zin, is dat deze proef een initiatief is van Omgevingsdienst Midden – en West Brabant (OMWB).

Anaerobe grondontsmetting is een biologische grondontsmetting. Bij anaerobe grondontsmetting wordt eenvoudig afbreekbaar, eiwitrijk organisch materiaal door de bodem gemengd en vervolgens afgedekt met luchtdicht plastic. Bij een bodemtemperatuur van meer dan 16 graden breken micro-organismen dit organisch materiaal snel af en onttrekken daarmee alle zuurstof uit de bodem. De knolletjes waaruit de knolcyperus groeit, overleven dit niet. Eerder zijn proeven met Engels Raaigras als eiwitbron gedaan. Dit gras moet hiervoor apart worden geteeld. Beter is om een ‘afvalproduct’ zoals grote waternavel, circulair in te zetten. Dit gebeurt nu bij een proef in Riethoven.

De Grote Waternavel is bij onze medewerkers helaas maar al te bekend. Deze exoot overwoekert in korte tijd alle inheemse soorten en verstoort de waterhuishouding. Jaarlijks wordt gemiddeld 1200 ton waternavel verwijderd uit sloten en kanalen in rayon Koningsvliet. Afvoeren naar de compostering is een kostbare en laagwaardige toepassing. Aa en Maas zocht en zoekt continu naar betere alternatieven. Recente voorbeelden zijn bio-raffinage en de wormenproef.
Knolcyperus is een exoot die vooral in de landbouw tot grote schade leidt. Bij een besmetting geldt een teeltverbod voor minimaal 3 jaar voor de teelt van vrijwel alle gewassen. Nu er meer beperkingen worden gesteld aan chemische bestrijding steekt de plant steeds vaker de kop op.
Provincie Noord Brabant is eigenaar van een areaal landbouwgronden die worden verpacht. OMWB ziet toe op de aanwezigheid van plaagsoorten op deze gronden. Daarom ook coördineert de OMWB, in de persoon van Piet Heesters, deze proef. Bijkomend voordeel is dat OMWB de benodigde ontheffingen regelt. Bij de proef in Riethoven is met Knolcyperus besmette grond op een depot gezet en vermengd met 120 ton Grote Waternavel, afkomstig van Aa en Maas. Daarna is de grond bedekt met plastic. De proef wordt nauwgezet gemonitord door OMWB. Uit de eerste monsters blijkt dat het zuurstofgehalte in de kuil is gedaald tot 0%; de knolcyperus en micro-organismen doen hun werk! OMWB maakt ook verslag van deze proef. De uitvoering van de proef ligt bij Huyben Advies. De Universiteit van Gent houdt wetenschappelijk toezicht via Shana Clerx, een Vlaamse deskundige op het gebied van knolcyperus. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen