LoRa Telemetrie voor waterkwaliteitsmetingen

27-10-2023
0 reacties

Telemetrie meet parameters (bijv. temperatuur, pH, saliniteit) op afstand en stuurt ze via LoRa, een energiezuinig en grootschalig draadloos netwerk.

Projectleider

Marcel Keers

Projectteam

Marcel Keers

Externe partners

InterAct

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Schoon water

Technologie

IoT / sensoren

Projectfase

Proof of Concept

Status

Lopend

Probleem

Telemetrie is het op afstand meten van bepaalde parameters (bijvoorbeeld temperatuur, pH-waarde of saliniteit) om die vervolgens via draadloze telecommunicatie te versturen naar een andere locatie. Waterkwaliteitsmetingen worden op het moment gedaan met telemetrie-apparatuur die gebruik maakt van het hoogfrequentie 3G-netwerk. De huidige apparatuur is groot, duur en het plaatsen van de units is complex. Het 3G-netwerk kost relatief veel energie, heeft hoge abonnementskosten en heeft buiten de bebouwde kom vaak dekkingsproblemen. 

Doel

De ontwikkeling van een alternatieve telemetrietechniek voor waterkwaliteitsmetingen dat is aangesloten op een Long Range Low Power (LoRa) netwerk. LoRa is een laagfrequentie netwerk waarmee over lange afstanden data kan worden verstuurd en ontvangen. Het stroomverbruik van deze techniek is laag en het bereik groot. 

Potentiële impact

Een besparing in kosten door lagere aanschaf- en onderhoudskosten, lagere energiekosten en lagere maandelijkse abonnementskosten. Daarnaast levert het een bescheiden bijdrage aan duurzaamheid vanwege een lager energiegebruik. Deze telemetrietechniek draagt bij aan het accurater in beeld brengen van de waterkwaliteit buiten de bebouwde kom

Stand van zaken

2020: Eerste revisie printplaat ontworpen en geassembleerd. 

2021: Eerste prototype opgeleverd. 

2022: Toegepast op meetnet Delfland.

2023: Succesvolle resultaten behaald. vervolgpilot in 2024. 

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen