Onderzoek naar effectiviteit oeverbescherming

27-10-2023
0 reacties

Delfland heeft in 2021 samen met de Radboud Universiteit de effectiviteit van verschillende oever beschermende constructies onderzocht. Na analyse van de resultaten kwam de vraag naar voren om het keuzepalet van Delfland uit te breiden. Hier zijn 3 nieuwe, innovatieve constructies voor uitgewerkt.

Projectleider

Maaike Faber / Marijke van Vianen

Projectteam

Maaike Faber / Marijke van Vianen

Externe partners

Radboud Universiteit, Witteveen & Bos, GKB

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Vaarwegennetbeheer
Waterkeringenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Asset management
Biodiversiteit
Waterveiligheid

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Probleem 

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water. Een van de maatregelen die wij nemen is het aanleggen van natuurlijke oevers. In het beheergebied van Delfland wordt veel gevaren. Dit zorgt voor schade aan de oevers en verslechtering van de waterkwaliteit. Door het plaatsen van een oeverbescherming bij een natuurvriendelijke oever, kan dit negatieve effect worden verminderd. Onduidelijk is hoe effectief deze constructies zijn. 

 

Doel

Inzicht in de effectiviteit van verschillende soorten oeverbeschermingstypes bij natuurvriendelijke oevers in combinatie met de intensiteit van het vaarverkeer. 

 

Potentiële impact

Met meer inzicht in het mitigerende effect van de verschillende oeverbeschermende constructies, de kosten, de duurzaamheid én inzicht in de effecten van vaarverkeer op de oevers, kan Delfland in de toekomst goed onderbouwde keuzes maken bij de aanleg en het onderhoud van oeverconstructies en natuurvriendelijke oevers. 

 

Stand van zaken

2020: Zes verschillende oeverconstructies aangelegd op pilotlocatie Woudse polder. Effectiviteit op verschillende factoren onderzocht en geanalyseerd door Radboud Universiteit.  Evaluatie en herinrichting aantal testvakken. 

2021: Resultaten gepresenteerd, waarin 2 constructies succesvol zijn bevonden en worden aanbevolen bij relevante projecten. Besluit om op zoek te gaan naar innovatieve alternatieven. Winnovatie challenge met studenten watermanagement hogeschool Rotterdam. 

2022: Opzet en uitvoering marktuitvraag. Uiteindelijke selectie uitgewerkt.  

2023: Plaatsing nieuwe constructies. 

2024: Monitoring en onderzoek nieuwe constructies door Radboud Universiteit.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen