Waternet Programma Onderzoek en Innovatie

Alice Fermont 03-01-2024
0 reacties

Waternet ontwikkelt kennis over water in opdracht van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.

Projectleider

Jan Peter van der Hoek

Projectteam

Hannie Atema, Harry de Brauw, Alice Fermont, Alex van der Helm, Tim Pelsma, Koen Maathuis, Anne Marieke Motelica - Wagenaar, Cynthia Schild, Sarah Scholten, Torben Tijms

Externe partners

Gemeente Amsterdam

Organisatie(s)

Waternet
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Bedrijfsondersteuning
Calamiteitenzorg
Drinkwaterbeheer
Vaarwegennetbeheer
Waterkeringenbeheer
Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Asset management
Biodiversiteit
Bodemdaling
Circulaire economie
Dienstverlening
Digitale transformatie
Energietransitie
Klimaatadaptatie
Schoon water
Sociale innovatie
Voldoende water
Waterveiligheid

Technologie

Aquathermie
Augmented reality
IoT / sensoren
Kunstmatige intelligentie
Robots
Virtual reality
Zuiveringstechnologie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Deze kennis is gericht op het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit, op het afvoeren en zuiveren van afvalwater, op het schoonhouden van oppervlaktewater en op het onderhouden van dijken en waterkeringen. Naast doelmatigheid en goede dienstverlening is duurzaamheid het belangrijkste principe van Waternet en is het de drijfveer achter veel onderzoek en innovaties. Wil je op de hoogte blijven van onze innovatie? Volg ons dan op LinkedIn via: https://www.linkedin.com/showcase/waternet-innovatie/

Het programma Onderzoek & Innovatie wordt aangestuurd door Jan Peter van der Hoek (directeur Innovatie), Alice Fermont (coördinator) en Sarah Scholten (trainee onderzoek & innovatie). We werken aan de volgende thema's:

  • Energietransitie
  • Circulaire economie
  • AI en data
  • Bodemdaling
  • Klimaatadaptatie
  • Waterkwaliteit & -technologie

Technologische vernieuwing kan alleen worden bereikt met voldoende aandacht voor sociale vernieuwing, governance en implementatie van de innovaties. Daarom wordt in de thema’s ook ruimte gereserveerd voor deze aspecten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen