Brabantse Delta onderzoekt mogelijkheden kreeften-krabbensleuf

Marloes Koopman 01-02-2024
0 reacties

De kreeften-krabbensleuf is een metalen kist die er uitziet als een soort ‘brievenbus’. Deze kist wordt over de hele breedte van de rivier of beek op de bodem geplaatst. De gleuf van de ‘brievenbus’ voorkomt verdere verspreiding van rivierkreeften en krabben.

Projectleider

Michiel Cornelis

Projectteam

Brabantse Delta

Externe partners

Universiteit Antwerpen, Vlaamse Milieu Maatschappij, Wageningen Environmental Research

Organisatie(s)

Brabantse Delta
De Dommel
Delfland
Schieland en de Krimpenerwaard

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit

Projectfase

Proof of Concept

Status

Lopend

Wat is een invasieve exoot?

Een invasieve exoot is een dier of plant die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Maar het kan hier wel goed overleven en schadelijk zijn voor de natuur. Een voorbeeld hiervan zijn rivierkreeften en krabben. Deze dieren kunnen zich snel voortplanten. Dit komt onder meer door de afwezigheid van natuurlijke vijanden (met uitzondering van de otter, reigers en vissen als de paling en snoek).

De rivierkreeften en krabben veroorzaken steeds meer schade aan het watersysteem. De kreeften en krabben eten de waterplanten op en woelen bodem en oevers om. Hierdoor wordt het water troebel. Er komt vervolgens geen licht meer op de waterbodem. Waardoor waterplanten de kans niet krijgen om te (her)groeien.

Wat is een kreeften-krabbensleuf?

Er bestaat al een krabbensleuf. Dit is een metalen kist die er uitziet als een soort ‘brievenbus’. Deze kist wordt over de hele breedte van de rivier of beek op de bodem geplaatst. De gleuf van de ‘brievenbus’ is naar boven gericht. De krabben zwemmen niet zoals vissen, maar kruipen over de bodem. Zodra ze op zoek gaan naar geschikt leefgebied, kunnen ze niet voorbij de brede ‘brievenbus’. Hierdoor vallen ze via de gleuf in de opvangbak.

In 2021 en 2022 heeft het waterschap onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Universiteit Antwerpen (UA) en Wageningen Environmental Research (WenR). Samen onderzochten we de toepasbaarheid van deze bestaande krabbensleuf op rivierkreeften en -krabben.

Het onderzoek toonde aan dat de kreeften-krabbensleuf (kortweg kreeftensleuf) voor 85- 95% effectief is op kreeften.

Hoe nu verder?

In september 2023 is waterschap Brabantse Delta gestart (in samenwerking met Wageningen Environmental Research, Waterschap De Dommel, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap Delfland) om de kreeften-krabbensleuf verder door te ontwikkelen. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar 2024 verwacht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen