Education Factory

Bas Rem 01-11-2023
0 reacties

Onder leiding van The Education Factory is een project over afvalwaterzuivering DGL opgezet en uitgevoerd met drie klassen van De Mavo Vos in Vlaardingen. Het platform moet het onderwijs, publieke opdrachtgevers en bedrijven ontzorgen door als schakel te fungeren.

Projectleider

Michelle Hendriks

Projectteam

-

Externe partners

The Education Factory, De Mavo Vos in Vlaardingen

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Bedrijfsondersteuning
Waterketenbeheer

Thema

Sociale innovatie

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Probleem

Als waterschap heeft Delfland nu en ook in de toekomst goede mensen nodig om te werken aan droge voeten en een gezonde leefomgeving met voldoende schoon water. Het is dus belangrijk dat jonge mensen weten wat er zoal te doen is in onze wereld.

Doel

Een structurele verbinding leggen tussen Delfland, onderwijs en bedrijfsleven in de regio. De Education Factory biedt een continu platform om leerlingen praktisch en competentiegericht op te leiden in de technische leefomgeving. Het platform ontzorgt het onderwijs, publieke opdrachtgevers en bedrijven door als schakel te fungeren.

 

Eindresultaat

Onder leiding van The Education Factory is een project over afvalwaterzuivering DGL opgezet en uitgevoerd met drie klassen van De Mavo Vos in Vlaardingen. Samen met Delfland en docenten van de school maakten de leerlingen in zeven weken kennis met het waterschap en het zuiveren van afvalwater. Onderdelen waren onder andere: 

  • Introductielessen over afvalwater en AWZI’s
  • Proefjes voor het zuiveren van water
  • Excursie naar AWZI De Groote Lucht met interview van medewerkers

Met alle kennis die de leerlingen hebben opgedaan hebben ze in groepjes ideeën uitgewerkt voor publiekscommunicatie over de afvalwaterzuivering. Deze werkstukken werden aan Delfland gepresenteerd in een informatiemarkt.

Vervolgens is de pilot geëvalueerd met de school en The Education Factory en heeft een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met de betrokkenen van een vergelijkbare pilot met Rijkswaterstaat.

Deze pilot heeft mede geleid tot het opnemen van 'educatie' in de ontwikkeling van de nieuwe waterzuivering 'De Vergulde Hand'.

Doorlopen stappen

2022: Pilot project afvalwaterzuivering De Grote Lucht opgezet en uitgevoerd. Kennisdeling eindresultaat en netwerkbijeenkomst plaatsgevonden.

2023: Interne Evaluatie plaatsgevonden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen