Plant-e

Lotte van Atten 30-10-2023
0 reacties

Plant-e gebruikt planten om elektriciteit op te wekken. Delfland onderzoekt op een pilotlocatie de geschiktheid van grondtypen en stroomopwekking met deze innovatie.

Projectleider

Marcel Keers

Projectteam

Marcel Keers

Externe partners

Plant-e, Inter Act

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Energietransitie
Schoon water

Technologie

IoT / sensoren

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Probleem

Delfland maakt al enkele decennia gebruik van remote sensing in het buitengebied voor het monitoren van de waterkwaliteit, bodemvocht en grondwaterpeil. De meeste metingen worden op het moment gedaan met telemetrie-apparatuur die hoofdzakelijk gebruik maken van lithium-batterijen. Die moeten vaak vervangen worden en worden uiteindelijk weggegooid.  

 

Doel

Op basis van deze pilot kan vastgesteld worden welke grondtypen geschikt zijn voor Plant-e systemen en hoeveel stroom er opgewekt kan worden. Hieruit moet duidelijk worden of dit een geschikte alternatieve stroombron is voor de verduurzaming van de telemetrie-apparatuur. 

 

Potentiële impact

Plantenstroom kan een gestandaardiseerde optie worden als duurzaam alternatief voor lithiumbatterijen in het meetnet van gebiedsbeheerders. In het vervolg kan doorgekeken worden welke typen sensoren waar geschikt zijn m.b.t. het grondtype, de meetvraag en de beschikbare elektriciteit. 

 

Stand van zaken

2023: Innovatief traject geformuleerd en pilot gestart. Inter Act BV aangesloten voor expert opinie.  

Resultaten verwacht in voorjaar 2024. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen