FAIR methode

Lotte van Atten 27-10-2023
0 reacties

Den Haag, Zuid-Holland, Dunea, HTM, Stedin, Veiligheidsregio Haaglanden en Hoogheemraadschap Delfland werken samen aan een kritieke-infrastructuur-dataplatformprototype met behulp van de FAIR-methodiek om systeemverschillen en semantiekproblemen te vermijden.

Projectleider

Rob van Woudenberg

Projectteam

Organisatie

Externe partners

Purple Polar Bear, Gemeente Den Haag, Province Zuid-Holland, Dunea, HTM, Stedin, de Veiligheidsregio Haaglanden

Organisatie(s)

Delfland

Thema

Dienstverlening
Waterveiligheid

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Probleem

De vitale infrastructuur binnen Den Haag raakt in toenemende mate met elkaar verknoopt. Dit vergroot de kans op cascade-effecten: het optreden van verstoringen in één sector door oorzaken die in een andere sector liggen. Daarom is het zinvol om de beschikbaarheid, kwetsbaarheid en bedreiging van kritieke assets niet alleen per sector te bezien, maar ook in relatie tot elkaar. Het delen van geografische informatie over belangrijke onderdelen van de vitale infrastructuur is een belangrijke voorwaarde om risico’s van cascade-effecten te inventariseren. De Stedelijke Samenwerking Kritieke Infrastructuur (SSKI) werkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk dataplatform waarin deze informatie slim gecombineerd kan worden. Op dit moment kan dit nog niet efficiënt omdat de betrokken organisaties verschillende systemen en types data gebruiken die niet direct geschikt zijn om in te voegen op het dataplatform.  

 

Doel

Het stichten van een duurzame FAIR-data strategie. Een strategie waarbij data vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible) uitwisselbaar (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) is. Dit helpt deelnemers met het slimmer delen en combineren van data waardoor men cascade-effecten makkelijker kan inventariseren met oog op het goed functioneren van de stad. 

 

Potentiële impact 

Door geografische informatie op een kaart bijeen te brengen ontstaat een gezamenlijk inzicht in welke plekken en assets het meest belangrijk zijn voor het functioneren van de stad. Deze inzichten kunnen gebruikt worden voor: preventie, preparatie en repressie. Het zorgt voor een procesverbetering van de crisisbeheersing van de vitale infrastructuur: crisisplannen kunnen worden opgesteld voor cascade-effecten en informatie is snel beschikbaar.  

 

Stand van zaken

2022: Voorbereiding op implementatie 

2023: Succesvolle implementatie intern en bij externe deelnemers. In afwachting van vervolg. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen