Hemelwater als zoetwaterbron in de stad

Torben Tijms 03-08-2023
0 reacties

Hemelwater kan een belangrijke rol spelen bij het voldoen aan de verwachte toename van de zoetwatervraag in de stad.

Projectleider

Torben Tijms

Projectteam

Annemieke Hoornick (TU Delft)

Externe partners

TU Delft

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Klimaatadaptatie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Mogelijk kunnen we het gebruiken voor toiletspoeling of irrigatie van groen. Het hemelwaterriool, dat in vele straten in Amsterdam ligt, kan hier mogelijk slim voor worden benut. Eén van de onderzoeksvragen die hierbij een rol speelt is: wat is de kwaliteit van het water en slib in het hemelwaterriool en wat betekent dit voor de potentiële toepassingskansen? 

Annemieke Hoornick, een studente aan de TU-Delft, heeft met haar afstudeeronderzoek hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het onderzoek richtte zich op het bestuderen van de sedimentkenmerken en de -dynamiek op verschillende locaties in het hemelwaterriool. Er zijn sedimentmonsters verzameld op verschillende locaties in het stelsel die werden geanalyseerd op fysieke en chemische eigenschappen, waaronder deeltjesgrootteverdeling, organisch gehalte en concentraties van verschillende verontreinigingen.

De resultaten tonen onder andere aan dat de eigenschappen variëren binnen het systeem, waarbij fijnere deeltjes zich voornamelijk ophopen nabij de uitlaat en grotere deeltjes zich stroomopwaarts vestigen. In de zandvang van de kolk wordt grof materiaal opgevangen, waar weinig verontreinigingen aan gebonden zijn. De verontreinigingen zijn voornamelijk teruggevonden in het stelsel en deels nabij de uitlaat, wat betekent dat deze waarschijnlijk ook het aangesloten oppervlaktewater zullen bereiken. Daarnaast werd de dynamiek van vaste stoffen tijdens regenval gevolgd met behulp van sensoren. Hieruit is mobilisatie en transport van sediment binnen het systeem tijdens regenval gemeten. De uitkomsten van dit onderzoek bieden inzicht in het gedrag van vaste stoffen en verontreinigingen in het hemelwaterstelsel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen