Hergebruik van Regenwater voor Stad en Bewoner

Torben Tijms 02-08-2023
0 reacties

Bewoners in de stedelijke omgeving hebben niet altijd toegang tot een regenton. Geen eigen tuin, toegang tot een regenpijp of restricties van de verhuurder maken dit onmogelijk.

Projectleider

Torben Tijms

Projectteam

Jaap van der Kolk

Externe partners

Gemeente Amsterdam, WUR

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Asset management
Klimaatadaptatie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Om gevolgen van klimaatverandering op te vangen zoeken we naar nieuwe manieren om water op te vangen en te gebruiken. We zien een toenemende vraag om toegang te krijgen tot regenwater om geveltuinen of andere (semi)openbare groenvoorzieningen te bevloeien.  Er is vraag naar openbaar toegankelijke regenopslag in de (semi-)openbare ruimte.  

Naast diepe infiltratievoorzieningen en grondwaterpompen is er een mogelijkheid voor regenwaterpomp/waterbuffers of opslagtanks voor regenwater. Hiermee kan een aanvullende spons/buffercapaciteit worden gecreëerd te behoeve van de klimaat adaptieve stad, die ook in tijden van droogte waterbeschikbaarheid faciliteert.  
 
Degelijke voorzieningen zitten nog niet in het standaard asset pakket van de gemeente/Waternet. Vragen die opkomen zijn kosten, onderhoudsverantwoordelijkheid, robuustheid, aansluitmogelijkheden en toegankelijkheid. Momenteel wordt onderzocht of dergelijke voorzieningen opschaalbaar zijn en hoe dit te faciliteren in de semi openbare ruimte? En wat kunnen we leren van de alreeds uitgevoerde voorbeelden van Urban Water Buffers in Nederland? 

Begin mei is Jaap van der Kolk, student aan de WUR, gestart met zijn afstudeeronderzoek naar Hergebruik van Regenwater voor Stad en Bewoner.  

Onderzoek draagt bij aan de kennisvraag: Hoe ziet de toekomstige governance (rol van Waternet) eruit ten aanzien van mogelijke klimaatadaptieve voorzieningen op publiek/privaat terrein? 

 

 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen