Energie en drinkwater in balans, ENGINE

Joost Louter 02-08-2023
0 reacties

Voor de energietransitie zijn extra leidingen in de ondergrond nodig. Een effect daarvan is dat met name in dicht bebouwd gebied ondergrondse water- en warmtenetten steeds dichter tegen elkaar aankruipen.

Projectleider

Joost Louter

Projectteam

John van Esch (Deltares) Mirjam Blokker (KWR)

Externe partners

KWR, Deltares, 10 drinkwaterbedrijven, Energie-Nederland N.V., Nederlandse Gasunie

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Behalve de toename van warmtebronnen in de ondergrond hebben we ook te maken met klimaatverandering’. Daarmee verwachten we een opwarming van drinkwater in de toekomst, terwijl we volgens de Drinkwaterwet niet boven de 25 °C mogen uitkomen. De vraag is nu hoe kunnen we de onder- en bovengrond ingericht zodanig dat beïnvloeding van de drinkwatertemperatuur binnen acceptabele grenzen blijft terwijl ook recht kan worden gedaan aan de opgaves zoals de energietransitie.

Het doel van ENGINE is om inzichten en tools te ontwikkelen om te bepalen op welke manier warmte- en drinkwaternetten beiden een plek kunnen krijgen in de straat, zonder dat het drinkwater te veel opwarmt.

Om een uitspraak te kunnen doen over gewenste minimale afstand tussen warmtebronnen en drinkwaterleidingen, zijn in het project ENGINE twee modellen ontwikkeld: een bodemtemperatuurmodel en een watertemperatuurmodel. Deze modellen worden gebruikt om de gewenste minimale afstand tussen warmtebronnen en drinkwaterleidingen te bepalen. Dit is een basis voor een landelijke aanpak. De warmte- en drinkwaterbedrijven zijn nu gezamenlijk bezig om de resultaten van ENGINE te vertalen tot een landelijke norm voor ordening van netten in de ondergrond.  

Het TKI-project ENGINE is uitgevoerd in een uitgebreid consortium, bestaande uit onder andere: Deltares, KWR, 10 drinkwaterbedrijven, Energie-Nederland N.V., Nederlandse Gasunie. Het project heeft de water en energiesectoren via TKI op landelijk niveau met elkaar weten te verbinden, waardoor water- en warmtenetten op een verantwoorde manier zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Dat geeft de meeste flexibiliteit.

Dit project was in 2023 genomineerd voor de BTO-implementatieprijs! Via deze link is een video van het project te zien:  https://vimeo.com/826211795

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen