Effectgerichte waterkwaliteitsmetingen met bioassays

Ron van der Oost 02-08-2023
0 reacties

Wereldwijd neemt het aantal stoffen dat in water kan worden aangetroffen toe. Effectgerichte chemische metingen geven een meerwaarde omdat het direct informatie geeft over het mengsel van stoffen in water.

Projectleider

Ron van der Oost/ Insam al Saify

Projectteam

Frederik Been, (KWR), Milou Dingemans (KWR) Corine Houtman (HWL)

Externe partners

KWR Water Research Institute, Het Waterlaboratorium

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Drinkwaterbeheer
Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Schoon water

Technologie

IoT / sensoren

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Het probleem van het meten van de chemische waterkwaliteit is dat er honderdduizenden stoffen in het water kunnen zitten, die je nooit allemaal kan meten met chemische analyse. Dat kan wel worden gedaan door het effect te meten met een bioassay, maar om het effect in die bioassay te kunnen duiden, heb je ook een classificatiesysteem nodig en dat is in dit project ontwikkeld met signaalwaarden (trigger values) die een verhoogd risico aangeven. Biologische effectmetingen (bioassays) kunnen kosteneffectief het biologische effect van het mengsel van duizenden microverontreinigingen bepalen. Maar bij welk effect is er een risico? Om dit beter te kunnen duiden zijn door Waternet, KWR en HWL voor vier bioassays grenswaarden ontwikkeld waarboven een verhoogd gezondheidsrisico voor de mens kan worden verwacht. Deze effect-based trigger values (EBT) worden nu als bedrijfsnorm toegepast om de resultaten van de bioassay analyses te interpreteren. Dit is een grote stap voorwaarts bij de analyse van de chemische veiligheid van drinkwater. Het project levert namelijk een bijdrage aan een verbeterde controle van de drinkwaterkwaliteit, de chemische veiligheid van het drinkwater en bronbewaking.

Dit project was in 2023 genomineerd voor de BTO-implementatieprijs! Via deze link is een video van het project te zien: https://vimeo.com/826212165

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen