Baggerbeton

Lotte van Atten 30-10-2023
0 reacties

Delfland streeft naar volledige circulariteit in 2050, inclusief circulaire inkoop en hergebruik van reststromen. Deze innovatie focust op bagger als cementvervanger om niet-hernieuwbare grondstoffen te sparen.

Projectleider

Janiek Baarends

Projectteam

Janiek Baarends

Externe partners

Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam

Organisatie(s)

Delfland
Hollandse Delta

Thema

Asset management
Circulaire economie

Projectfase

Proof of Concept

Status

Lopend

Probleem

Uit onderzoek van STOWA (Circulair Asset Management Waterschappen, december 2021) blijkt dat de assets die Delfland in eigendom en beheer heeft voor 80% uit beton bestaan. Dit beton is verantwoordelijk voor 35% van de ingebedde CO2-emissies. Daarbij is de wereldwijde cementproductie verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door het inzetten van de reststroom bagger, kan de productie van beton worden verduurzaamd en circulairder worden. 

 

Doel

De ontwikkeling van circulair beton én de circulaire toepassingen van bagger aanjagen, met als doel in 2050 circulair beton te hebben en (voor een deel) een afzetmarkt te hebben voor de reststroom bagger.  

 

Potentiële impact

Door hergebruik van bagger in beton kan de milieu-impact als gevolg van nieuwbouw en renovatie van assets sterk verminderen, evenals de afzet van bagger door hoogwaardig hergebruik. Daarnaast wordt de reststroom bagger aanzienlijk geld waard in tegenstelling tot de afvoerkosten die Delfland nu betaalt.  

 

Stand van Zaken

2023: Start onderzoek, veelbelovende tussentijdse resultaten. In afwachting van rapportage in 2024.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen