Delfland vliegt door – drones vervolgpilot

Lotte van Atten 30-10-2023
0 reacties

Na een verkenning in 2021, onderzoekt Delfland nu concrete drone-toepassingen om te bepalen of ze van toegevoegde waarde kunnen zijn t.o.v. huidige methodieken voor inspectie, monitoring en communicatie.

Projectleider

Jan Dragt

Projectteam

Jan Dragt, Youri Kippuw, Martijn Esser & Joep de Koning

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Bedrijfsondersteuning
Calamiteitenzorg

Thema

Asset management
Digitale transformatie

Technologie

Drones en satellieten

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Probleem

Waterbeheer kent veel arbeidsintensieve werkzaamheden die in potentie eenvoudiger, sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Eén van de opties voor efficiëntere uitvoering van taken is de inzet van drones. Delfland heeft in de afgelopen jaren stappen gezet om de inzet van de drones te faciliteren, maar de vraag blijft hoeveel meerwaarde deze in potentie hebben op de verschillende werkprocessen van Delfland. 

 

Doel

Het opdoen van inzicht in de meerwaarde van de inzet van drones binnen werkprocessen van Delfland en op basis van de resultaten te komen tot implementatie. D.m.v. het uitwerken van 4 verschillende casussen voor toepassing bij het beheerregister, communicatie, de calamiteitenorganisatie en monitoring.  

 

Potentiële impact 

Eenvoudiger, sneller en efficiënter uitvoeren van arbeidsintensieve werkzaamheden binnen het waterbeheer. Deze pilot levert letterlijk en figuurlijk een bijdrage aan de Delflandse wens om, als moderne en pragmatische overheidsorganisatie, met een brede blik op de wereld om zich heen te kijken. 

 

Stand van zaken

2021: Eerste verkenning afgerond. 

2022: Stuurgroep opgezet en vervolgpilot voorbereid 

2023: D&H stuk goedgekeurd, uitwerking AVG-database en start van onderzoek op verschillende sporen; 

  • Communicatie: Ambities opgesteld 

  • Calamiteiten: Toegepast tijdens periodieke oefening 

  • Monitoring: Eerste vlucht gemaakt met veelbelovende resultaten 

  • Beheerregister: In afwachting van trekker 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen