Continue inline Slibkoekmeting

Lotte van Atten 27-10-2023
0 reacties

Delfland wil ervaring opdoen met ‘continue inline slibkoekmeting’. Dit is een nieuwe en nauwkeurige meetmethode, waarmee het slibontwateringsproces op de afvalwaterzuiveringen veiliger wordt en beter kan worden gestuurd.

Projectleider

Erik Knol & Floris Nonhebel

Projectteam

-

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Asset management
Digitale transformatie
Energietransitie

Technologie

IoT / sensoren
Zuiveringstechnologie

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Probleem

Bij de zuivering van afvalwater wordt het water van de verontreinigingen gescheiden met behulp van zwaartekracht en biologische processen. Vervolgens worden de verwijderde verontreinigingen verzameld in de vorm van slib. Dit slib wordt in slibvergisters omgezet in biogas. Het residu bestaat voor het grootste deel uit water. Dit wordt gecentrifugeerd en het ontwaterde slib wordt uiteindelijk getransporteerd naar de slibverbrandingsinstallatie. Om het aantal transportbewegingen en de nabehandelingskosten te beperken, moet het droge stofgehalte van het slib worden geoptimaliseerd. Daarnaast is het vanuit veiligheidsoverwegingen van belang om de contacttijd van medewerkers met het verontreinigde slib te beperken. 

 

Doel

Delfland wil een doelmatiger en duurzamer slibontwateringsproces en wil hiertoe ervaring opdoen met ‘continue inline slibkoekmeting’. Ten opzichte van handmatige bemonstering is deze nieuwe meetmethode veiliger en nauwkeuriger. Hij geeft continu inzicht in het droge stofgehalte, zodat hier beter op kan worden gestuurd en de dosering van hulpstoffen preciezer kan worden aangepast. 

 

Potentiële impact

Continu inzicht in het droge stofgehalte kan leiden tot een forse kostenbesparing en een optimale ontwatering. Daarmee kan deze techniek bijdragen aan de doelmatigheids- en duurzaamheidsambities van Delfland. Daarnaast zorgt de automatisering voor een doelmatigere en vooral veiligere inzet van de operators. Risicovolle handelingen kunnen worden vermeden en dit beperkt op jaarbasis de inzet van een monsternemer en analist met circa 80 uur.  

 

Stand van zaken

2021: Bestaande slibontwatering op zuivering De Groote Lucht in Vlaardingen aangepast, Slibkoekmeters geleverd en voorbereidingen getroffen voor montage. 

2022: Slibkoekmeters in bedrijf genomen, monitoring gestart en tussentijdse resultaten geanalyseerd. 

2023: Verder met monitoring en optimalisatie. In afwachting van rapportage. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen