De Ultieme Waterfabriek: van gezuiverd afvalwater naar drinkwater

Jan Peter van der Hoek 03-08-2023
0 reacties

Waternet heeft samen met andere drinkwaterbedrijven, waterschappen en de kennisinstellingen Stowa en KWR de krachten gebundeld in het project De Ultieme Waterfabriek.

Projectleider

Jan Peter van der Hoek

Projectteam

Erik van der Zandt (Stichtse Rijnlanden), Vincent de Graaff (Oasen), Cora Uijterlinde (Stowa), Stefan Nijwening (Vechtstromen), Arne Bosch, Joost Louter, Rene van der Aa (Waternet)

Externe partners

Nieuwater, KWR, Dunea en Oasen

Organisatie(s)

Aa en Maas
Brabantse Delta
Delfland
De Stichtse Rijnlanden
Hollandse Delta
Limburg
Schieland en de Krimpenerwaard
STOWA
Vechtstromen
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Drinkwaterbeheer
Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie
Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Proof of Concept

Status

Lopend

In totaal zijn 14 partners in dit project betrokken. We willen in het project ‘De Ultieme Waterfabriek’ vooral de geesten rijp maken om gezuiverd afvalwater (effluent) niet meer te lozen, maar extra te zuiveren en dan opnieuw te gebruiken. Het doel is het bereiken van drinkwaterkwaliteit. We kijken naar uiteenlopende toepassingen, zoals drinkwater voor consumenten, gietwater voor de tuinbouw, proceswater voor de industrie en koelwater voor datacentra. Ook brengen we in kaart welke wetten en regels moeten veranderen voor grootschalige toepassing. Eind 2027 is het project afgerond.

In een “lokaal lab” wordt drinkwater gemaakt uit gezuiverd afvalwater. Dat gebeurt in de Ultra Puur Waterfabriek Emmen. De installatie bestaat uit bewezen technieken, zoals koolfiltratie, ultrafiltratie, omgekeerde osmose, UV en marmerfiltratie, en met een uitgebreid analyseprogramma wordt aangetoond dat er drinkwater geproduceerd kan worden. Er is gekozen voor bewezen technieken omdat de techniek niet het speerpunt is van dit project (uiteindelijk kan je van elk water drinkwater maken, dat is geen rocket science), maar de focus ligt veel meer op de vraag of het nut heeft en of het mag. Daarvoor zijn er “regionale labs” en een “nationaal lab”.

In “regionale labs” wordt nagegaan onder welke omstandigheden het gebruik van drinkwater geproduceerd uit gezuiverd afvalwater nut heeft, en of het geaccepteerd wordt door de consumenten. In die regionale labs wordt het gesprek aangegaan met vele stakeholders. Die regionale labs hebben verschillende kenmerken: de hoge zandgronden waar veel droogte is, het westen van Nederland met veel oppervlakteater, en agrarische gebieden met een grote watervraag.

In het “nationale lab” wordt het gesprek aangegaan met het “bevoegd gezag”: wat moet er op het gebied van wet- en regelprogramma veranderen om gezuiverd afvalwater als bron van drinkwater te kunnen gebruiken? Welke kwaliteitsbewaking is nodig om elk risico voor de volksgezondheid uit te sluiten?

Voor Waternet sluit dit project naadloos aan bij de onderzoeken die thans lopen om het gezuiverde afvalwater van Amsterdam te benutten als proceswater voor de industrie.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen