De Stekker - Digitale tool voor slim omgevingsmanagement

30-10-2023
0 reacties

“Het Projectenbureau betrekt stakeholders als o.a. bewoners, gebruikers, grondeigenaren, enz. bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Dit proces kan worden geoptimaliseerd en verbeterd door het effectief regisseren van contact met stakeholders vanuit een centrale opslag van gegevens.

Projectleider

Martijn van Amelsvoort

Projectteam

Martijn van Amelsvoort

Externe partners

Van Emden MC

Organisatie(s)

Delfland

Thema

Dienstverlening
Digitale transformatie

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Probleem

Delfland voert diverse werkzaamheden uit om te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving. In een zorgvuldig omgevingsproces betrekt Delfland hiertoe belanghebbenden, zoals bewoners bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Het contact verloopt via verschillende kanalen: telefoon, e-mail, brieven, fysieke gesprekken en informatieavonden. De verzameling en opslag van gegevens verschilt per project. Dit proces kan worden geoptimaliseerd en verbeterd door het effectief regisseren van contact met stakeholders vanuit een centrale opslag van gegevens en een eenduidig overzicht van beschikbare middelen.  

 

Doel

Het omgevingsmanagement te professionaliseren met de inzet van een interactieve tool (De Stekker). Hiermee krijgt Delfland een uniforme wijze van verzamelen en opslaan van gegevens conform de AVG en een eenvoudige en flexibele inzet van middelen om contact te onderhouden met stakeholders.  

 

Potentiële impact

Doordat relevante gegevens over stakeholders voor omgevingsmanagers per project en op een plek zijn te vinden zal dit bijdragen aan efficiënter omgevingsmanagement en een uniforme en herkenbare uitstraling conform de standaarden van Delfland. In de praktijk kan de tool medewerkers tijd besparen, dubbel werk voorkomen, bijdragen aan een hogere kwaliteit van communicatie en bovenal het vergemakkelijken van de inzet van digitale middelen.  

 

Stand van zaken

2022: Functioneel ontwerp opgeleverd 

2023: Mogelijkheid koppeling huidige interne systemen onderzocht.  

Eind 2023: Besluit over vervolg 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen