Slimme Regenton

Kasper Spaan 16-12-2020
443 keer bekeken 0 reacties

In 2013 startte Studio Bas Sala met de ontwikkeling van de Slimme Regenton. De Slimme Regenton is een waterbergend object, dat op afstand kan worden aangestuurd. Daarmee streven we drie doelen na:

Projectleider

Kasper Spaan

Projectteam

Lisette Heijke, Marjan Schermerhorn , Mirko van Ingen

Externe partners

Studio Bas Sala, De Groene Druppel

Organisatie(s)

Waternet
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Dienstverlening
Digitale transformatie
Klimaatadaptatie
Sociale innovatie
Voldoende water

Technologie

IoT / sensoren

Projectfase

Pilot

Status

Lopend
 • Dynamisch microwatermanagement.
 • Dialoog over klimaatadaptatie.
 • Waterbewuste bewoners.

Verdere ontwikkeling 

Met deze drie doelen willen we de stad minder kwetsbaar maken voor extremer weer, zowel voor perioden met hevige regen als voor perioden van droogte. Studio Bas Sala heeft de Slimme Regenton ontwikkeld in samenwerking met veel andere mensen en met bijdragen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Amsterdam Rainproof. In 2017 is de Slimme Regenton verder ontwikkeld door middel van action-discussion, waarbij in een serie werksessies met realistische persona-dialoog de omgeving van de Slimme Regenton werd geschetst. Op de locatie van WOW Amsterdam leidde dit tot de vernieuwde versie van de Slimme Regenton, die vanwege zijn vorm de Diamant ("schitterend water") werd genoemd. Deze vernieuwde versie was voor alle belanghebbenden relevant. Een nominatie voor de Waterinnovatieprijsvraag 2017 was toen het hoogst haalbare, maar de ontwikkeling ging door.Mobiele Slimme Regenton

De kracht van het ontwerp en het verhaal dat daarmee samenhangt komt het best tot zijn recht in verschillende omgevingen en contexten. Daarom is een mobiele variant ontwikkeld, die vervolgens op reis ging langs de volgende locaties.

 • We Make The City-event, Amsterdam, juli 2019.
 • Marineterrein Amsterdam, najaar 2019.
 • Dutch Design Week, Eindhoven, oktober 2019.
 • Marineterrein, Amsterdam, winter 2020.
 • Osdorpplein, Amsterdam, zomer 2020.
 • Hondsrugpark, Amsterdam, najaar 2020.
 • Villa Randwijck, Amstelveen, winter 2021.
 • Stationsplein, Hilversum, mei 2021.
 • Marineterrein, Amsterdam, winter 2022.
 • Gamma Overvecht, Utrecht, najaar 2023
 • ... (heb jij een fraaie locatie beschikbaar?)

Samen met lokale partners is voor iedere locatie een programma ontwikkeld en zijn activiteiten georganiseerd door bevlogen medewerkers van Waternet, Amsterdam Rainproof en betrokken partners.

Techniek en microwatermanagement

De Diamant is slim, doordat hij is verbonden met internet. We kunnen via een app en een server de vullingsgraad van de ton reguleren. We kunnen ervoor zorgen dat extra waterbergend volume aanwezig is als er een (extreme) regenbui aankomt, zodat er minder water via de regenpijp naar de openbare ruimte en de riolering stroomt. Hierdoor kan overlast en schade worden verminderd. Het principe dat kleinschalige waterbergingen op privaat terrein een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een klimaatadaptieve stad wordt onder meer doorontwikkeld via het project RESILIO. Via microwatermanagement kunnen we waterbeschikbaarheid in tijden van droogte en waterbergend vermogen voor opvang van (extreme) neerslag optimaliseren.

RESILIO

In het project RESILIO (2018-2022) werden op bestaand vastgoed (met focus op woningcorparaties) blauw-groene daken gerealiseerd met een substantiĆ«le buffercapaciteit (60-90 mm buien), die via slimme kleppen (Internet of Things) en een beslissingsondersteunend systeem (BOS) worden beheerd. De waarde van deze systemen heeft zich al bewezen bij nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. Met een EU-subsidie richtte RESILIO zich op de opschaling van slimme blauw-groene daken op de bestaande sociale woningvoorraad. Middels microwatermanagement optimaliseren we de buffercapaciteit en de waterschikbaarheid en daarmee:

 • Daken die aantrekkelijk groen blijven in tijden van droogte (plus verhoogde biodiversiteit);
 • Verdampend vermogen dat tijdens hittegolven een koelend effect heeft op oververhitte woningen en de stad;
 • Beperking van overlast en schade door (extreme) neerslag.

Het BOS zorgt dus voor een specifiek watermanagementadvies voor iedere microwaterberging, zodat die kan bijdragen aan de realisatie van een aantrekkelijke, biodiverse en klimaatadaptieve stad. 

Inspiratiebron

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft dit project geĆÆnitieerd om bezoekers bewust te maken van de toenemende hoosbuien die nu, maar ook in de toekomst, wateroverlast kunnen vooroorzaken. Door zijn unieke design valt de Slimme Regenton op, zowel in de collectieve tuin als in de publieke ruimte. Het is dan ook een aantrekkelijk instrument voor een dialoog met bewoners en omwonenden over klimaatverandering en handelingsperspectieven. Dit doen we door middel van online en offline sessies op verschillende locaties in Amsterdam en omstreken. De Slimme Regenton  vergroot het bewustzijn over de risico's van het veranderende klimaat, maar vormt ook een inspiratiebron om zelf aan de slag te gaan met klimaatadaptieve maatregelen.

Meer lezen

https://slimmeregenton.nl/

https://www.bassala.com/

https://www.wow-amsterdam.nl/the-place/plantage/

https://degroenedruppel.nl/

Home - cloiq

https://www.rainproof.nl/

Afbeeldingen

Innovatie

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen